Ησαΐας 55:1 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Ησαΐας 55:1
New Living Translation
(New Living Translation) Isaiah 55:1
55“Is anyone thirsty? Come and drink—even if you have no money! Come, take your choice of wine or milk—it’s all free!
(The Message) Isaiah 55:1
55"Hey there! All who are thirsty, come to the water! Are you penniless? Come anyway—buy and eat! Come, buy your drinks, buy wine and milk. Buy without money—everything's free!
(English Standard Version) Isaiah 55:1
55"Come, everyone who thirsts, come to the waters; and he who has no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without price.
(New International Version) Isaiah 55:1

Invitation to the Thirsty

55"Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost.
(New King James Version) Isaiah 55:1
55"Ho! Everyone who thirsts, Come to the waters; And you who have no money, Come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk Without money and without price.
(New Revised Standard Version) Isaiah 55:1
55Ho, everyone who thirsts, come to the waters; and you that have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without price.
(New American Standard Bible) Isaiah 55:1
55"Ho! Every one who thirsts, come to the waters; And you who have no money come, buy and eat. Come, buy wine and milk Without money and without cost.
(Amplified Bible) Isaiah 55:1
55WAIT {and} listen, everyone who is thirsty! Come to the waters; and he who has no money, come, buy and eat! Yes, come, buy [priceless, spiritual] wine and milk without money and without price [simply for the self-surrender that accepts the blessing].
(쉬운 성경) 이사야 55:1

좋은 것을 주시는 하나님

55“너희 목마른 사람아, 다 와서 마셔라. 돈이 없는 사람도 와서 마셔라. 포도주와 우유를 마시되 돈 없이, 값없이 와서 마셔라.
(현대인의 성경) 이사야 55:1
55여호와께서 말씀하신다. `너희 목마른 자들아, 다 물로 나아오라 돈 없는 자도 와서 포도주와 우유를 거저 마셔라.
(개역 한글판) 이사야 55:1
55너희 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라
(한글 킹제임스) 이사야 55:1
55아, 너희 목마른 자들은 누구든지 물들로 나아오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹으라. 정녕, 와서 돈 없이 값없이 포도주와 젖을 사라.
(바른성경) 이사야 55:1
55"모든 목마른 자들아, 물로 나아오라. 돈 없는 자도 와서 사 먹어라. 와서 돈 없이, 값없이 포도주와 젖을 사라.
(새번역) 이사야 55:1
55너희 모든 목마른 사람들아, 어서 물로 나오너라. 돈이 없는 사람도 오너라. 너희는 와서 사서 먹되, 돈도 내지 말고 값도 지불하지 말고 포도주와 젖을 사거라.
(우리말 성경) 이사야 55:1
55“너희 모든 목마른 사람들아, 와서 물을 마시라! 돈 없는 사람들아, 너희도 와서 음식을 사 먹으라! 와서 돈을 내지 말고 음식을 사 먹고 값을 지불하지 말고 포도주와 우유를 사 먹으라.
(개역개정판) 이사야 55:1
55오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이, 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라
(공동번역 개정판 (1999)) 이사야 55:1
55너희 목마른 자들아, 오너라. 여기에 물이 있다. 너희 먹을 것 없는 자들아, 오너라. 돈 없이 양식을 사서 먹어라. 값 없이 술과 젖을 사서 마셔라.
(Nueva Traduccion Viviente) Isaias 55:1

Invitación a la salvación del SEÑOR

55¿Alguien tiene sed? Venga y beba, ¡aunque no tenga dinero! Vengan, tomen vino o leche, ¡es todo gratis!
(Reina-Valera (Spanish)) Isaias 55:1

Invitación a la salvación del SEÑOR

55A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
(Chinese Contemporary Bible) 以赛亚书 55:1

上帝施恩典

55和华说:“口渴的人啊,来喝水吧!没有钱的人啊,来买东西吃吧!买酒买奶都不用付钱。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 以赛亚书 55:1

劝人受恩归道

55们一切干渴的都当就近水来;没有银钱的也可以来。你们都来,买了吃;不用银钱,不用价值,也来买酒和奶。
(Chinese Union Bible (Traditional)) 以赛亚书 55:1

勸人受恩歸道

55們一切乾渴的都當就近水來;沒有銀錢的也可以來。你們都來,買了吃;不用銀錢,不用價值,也來買酒和奶。
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Ησαΐας 55:1
55οἱ διψῶντες πορεύεσθε ἐφ᾽ ὕδωρ καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον βαδίσαντες ἀγοράσατε καὶ πίετε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἴνου καὶ στέαρ
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ησαΐας 55:1
55הֹ֤וי כָּל־צָמֵא֙ לְכ֣וּ לַמַּ֔יִם וַאֲשֶׁ֥ר אֵֽין־לֹ֖ו כָּ֑סֶף לְכ֤וּ שִׁבְרוּ֙ וֶֽאֱכֹ֔לוּ וּלְכ֣וּ שִׁבְר֗וּ בְּלֹוא־כֶ֛סֶף וּבְלֹ֥וא מְחִ֖יר יַ֥יִן וְחָלָֽב׃
(Japanese Living Bible) イザヤ記 55:1
55「さあ、かわいている者はみな水にきたれ。金のない者もきたれ。来て買い求めて食べよ。あなたがたは来て、金を出さずに、ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) اشعياء  55:1
55ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا.
(Hindi Bible) यशायाह 55:1
55vgks lc I;kls yksxks] ikuh ds ikl vkvks( vkSj ftuds ikl :i;k u gks] rqe Hkh vkdj eksy yks vkSj [kkvks! nk[ke/kq vkSj nw/k fcu :i, vkSj fcuk nke gh vkdj ys yksA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Isaías 55:1
55Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
(Vulgate (Latin)) Isaiæ 55:1
55[Omnes sitientes, venite ad aquas,
et qui non habetis argentum,
properate, emite, et comedite:
venite, emite absque argento
et absque ulla commutatione
vinum et lac.

(Good News Translation) Isaiah 55:1
55The LORD says, "Come, everyone who is thirsty—here is water! Come, you that have no money—buy grain and eat! Come! Buy wine and milk—it will cost you nothing!
(Holman Christian Standard Bible) Isaiah 55:1
55"Come, everyone who is thirsty, come to the waters; and you without money, come, buy, and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost!
(King James Version) Isaiah 55:1
55Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.
(Today's New International Version) Isaiah 55:1

Invitation to the Thirsty

55"Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost.
(개역 한글판 (국한문)) 이사야 55:1
55너희 목마른 자(者)들아 물로 나아오라 돈 없는 자(者)도 오라 너희는 와서 사먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주(葡萄酒)와 젖을 사라
(바른 성경 (국한문)) 이사야 55:1
55"모든 목마른 者들아, 물로 나아오라. 돈 없는 者도 와서 사 먹어라. 와서 돈 없이, 값없이 葡萄酒와 젖을 사라.
(개역 개정판 (국한문)) 이사야 55:1
55嗚呼라 너희 모든 목마른 者들아 물로 나아오라 돈 없는 者도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이, 값 없이 와서 葡萄酒와 젖을 사라
(가톨릭 성경) 이사야 55:1
55자, 목마른 자들아, 모두 물가로 오너라. 돈이 없는 자들도 와서 사 먹어라. 와서 돈 없이 값 없이 술과 젖을 사라.
(개역 국한문) 이사야 55:1
55너희 목마른 자(者)들아 물로 나아오라 돈 없는 자(者)도 오라 너희는 와서 사먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주(葡萄酒)와 젖을 사라
(킹제임스 흠정역) 이사야 55:1
55오 목마른 모든 자들아, 너희는 물로 나아오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹되 참으로 와서 돈도 내지 말고 값도 치르지 말며 포도즙과 젖을 사라.
(공동번역 개정판(1977)) 이사야 55:1
55너희 목마른 자들아, 오너라. 여기에 물이 있다. 너희 먹을 것 없는 자들아, 오너라. 돈 없이 양식을 사서 먹어라. 값 없이 술과 젖을 사서 마셔라.
(현대어성경) 이사야 55:1
55[영원한 은혜의 언약] 여호와께서 이스라엘 백성에게 바벨론의 포로생활에만 얽매여 실망하지 말고 옛날 다윗 시대처럼 번영하는 나라가 다시 온다는 것을 믿도록 은혜의 계약을 선포해 주셨다. `너희 목마른 자들아, 모두 이곳의 물로 나오너라! 돈이 없는 사람들도 모두 오너라! 너희는 사서 먹되, 돈 없이 와서 사라! 너희는 쉬고 전혀 값을 내지 말고 포도주와 젖을 사라!
(New International Version (1984)) Isaiah 55:1

Invitation to the Thirsty

55"Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost.

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3

Notice: Undefined variable: listofreadingchapters in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257

Notice: Undefined variable: today in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257
Return to top