Ιερεμίας 31:27 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Ιερεμίας 31:27
New Living Translation
(New Living Translation) Jeremiah 31:27
27“The day is coming,” says the Lord, “when I will greatly increase the human population and the number of animals here in Israel and Judah.
(The Message) Jeremiah 31:27
27"Be ready. The time's coming"—GOD's Decree—"when I will plant people and animals in Israel and Judah, just as a farmer plants seed.
(English Standard Version) Jeremiah 31:27
27"Behold, the days are coming, declares the LORD, when I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast.
(New International Version) Jeremiah 31:27
27"The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals.
(New King James Version) Jeremiah 31:27
27"Behold, the days are coming, says the LORD, that I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast.
(New Revised Standard Version) Jeremiah 31:27

Individual Retribution

27The days are surely coming, says the LORD, when I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of humans and the seed of animals.
(New American Standard Bible) Jeremiah 31:27

A New Covenant

27"Behold, days are coming," declares the LORD, "when I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and with the seed of beast.
(Amplified Bible) Jeremiah 31:27

A New Covenant

27Behold, the days are coming, says the Lord, when I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed (offspring) of man and of beast.
(쉬운 성경) 예레미야 31:27
27여호와의 말씀이다. “보아라. 날이 이를 것이다. 내가 이스라엘과 유다에 사람과 가축의 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많게 할 것이다.
(현대인의 성경) 예레미야 31:27
27여호와께서 말씀하신다. `보라, 내가 이스라엘과 유다 땅에 사람과 짐승의 수를 헤아릴 수 없이 많게 할 날이 올 것이다.
(개역 한글판) 예레미야 31:27
27여호와께서 가라사대 보라 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 이스라엘 집과 유다 집에 뿌릴 날이 이르리니
(한글 킹제임스) 예레미야 31:27
27주가 말하노라. 보라, 그 날들이 오나니 내가 사람의 씨와 짐승의 씨로 이스라엘 집과 유다 집에 뿌리리라.
(바른성경) 예레미야 31:27
27"여호와의 말이다. 보아라, 그 날이 오면, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 사람의 씨와 짐승의 씨를 뿌릴 것이다.
(새번역) 예레미야 31:27
27"그 때가 오면, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 사람의 씨와 짐승의 씨를 뿌리겠다. 나 주의 말이다.
(우리말 성경) 예레미야 31:27
27“여호와의 말이다. 내가 이스라엘의 집과 유다의 집을 사람의 씨와 짐승의 씨로 심을 날들이 오고 있다.
(개역개정판) 예레미야 31:27
27여호와의 말씀이니라 보라 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 이스라엘 집과 유다 집에 뿌릴 날이 이르리니
(공동번역 개정판 (1999)) 예레미야 31:27
27앞으로 이런 날이 오리라. 내가 분명히 말해 둔다. 이스라엘 가문과 유다 가문을 사람이나 짐승 할 것 없이 씨를 뿌려 농사짓듯이 불어나게 하리라.
(Nueva Traduccion Viviente) Jeremías 31:27
27Se acerca el día —dice el SEÑOR—, cuando aumentaré en gran manera la población humana y el número de los animales en Israel y Judá.
(Reina-Valera (Spanish)) Jeremías 31:27
27He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.
(Chinese Contemporary Bible) 耶利米书 31:27
27耶和华说:“看啊,时候将到,我要使以色列和犹大人丁兴旺,牲畜繁多。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 耶利米书 31:27
27耶和华说:「日子将到,我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家。
(Chinese Union Bible (Traditional)) 耶利米书 31:27
27耶和華說:「日子將到,我要把人的種和牲畜的種播種在以色列家和猶大家。
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Ιερεμίας 31:27
27καὶ εἰ μὴ εἰς γελοιασμὸν ἦν σοι Ισραηλ εἰ ἐν κλοπαῖς σου εὑρέθη ὅτι ἐπολέμεις αὐτόν
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ιερεμίας 31:27
27הִנֵּ֛ה יָמִ֥ים בָּאִ֖ים נְאֻם־יְהוָ֑ה וְזָרַעְתִּ֗י אֶת־בֵּ֤ית יִשְׂרָאֵל֙ וְאֶת־בֵּ֣ית יְהוּדָ֔ה זֶ֥רַע אָדָ֖ם וְזֶ֥רַע בְּהֵמָֽה׃
(Japanese Living Bible) エレミヤ記 31:27
27「主は言われる、見よ、わたしが人の種と獣の種とをイスラエルの家とユダの家とにまく日が来る。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) ارميا  31:27
27ها ايام تأتي يقول الرب وازرع بيت اسرائيل وبيت يهوذا بزرع انسان وزرع حيوان.
(Hindi Bible) यिर्मयाह 31:27
27ns[k] ;gksok dh ;g ok.kh gS] fd ,sls fnu vkusokys gSa ftu esa eSa blzk,y vkSj ;gwnk ds ?kjkuksa ds yM+dsckys vkSj i'kq nksuksa dks cgqr c<+kÅaxkA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Jeremias 31:27
27Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que semearei de homens e de animais a casa de Israel e a casa de Judá.
(Vulgate (Latin)) Jeremiæ 31:27
27Ecce dies veniunt, dicit Dominus,
et seminabo domum Israël et domum Juda
semine hominum et semine jumentorum.

(Good News Translation) Jeremiah 31:27
27"I, the LORD, say that the time is coming when I will fill the land of Israel and Judah with people and animals.
(Holman Christian Standard Bible) Jeremiah 31:27
27"The days are coming"— [this is] the LORD's declaration— "when I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man and the seed of beast.
(International Standard Version) Jeremiah 31:27

Restoration and Responsibility

27"Look, days are coming," declares the Lord, "when I'll sow the house of Israel and the house of Judah using people and animals as seed.
(King James Version) Jeremiah 31:27
27Behold, the days come, saith the LORD, that I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man, and with the seed of beast.
(Today's New International Version) Jeremiah 31:27
27"The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of people and of animals.
(개역 한글판 (국한문)) 예레미야 31:27
27여호와께서 가라사대 보라 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 이스라엘 집과 유다 집에 뿌릴 날이 이르리니
(바른 성경 (국한문)) 예레미야 31:27
27"여호와의 말이다. 보아라, 그 날이 오면, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 사람의 씨와 짐승의 씨를 뿌릴 것이다.
(개역 개정판 (국한문)) 예레미야 31:27
27여호와의 말씀이니라 보라 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 이스라엘 집과 유다 집에 뿌릴 날이 이르리니
(가톨릭 성경) 예레미야 31:27
27보라, 그날이 온다. 주님의 말씀이다. 그때에 나는 이스라엘 집안과 유다 집안에 사람의 씨와 짐승의 씨를 뿌리겠다.
(개역 국한문) 예레미야 31:27
27여호와께서 가라사대 보라 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 이스라엘 집과 유다 집에 뿌릴 날이 이르리니
(킹제임스 흠정역) 예레미야 31:27
27주가 말하노라. 보라, 날들이 이르리니 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 가지고 이스라엘의 집과 유다의 집을 심으리라.
(공동번역 개정판(1977)) 예레미야 31:27
27앞으로 이런 날이 오리라. 내가 분명히 말해 둔다. 이스라엘 가문과 유다 가문을 사람이나 짐승 할 것 없이 씨를 뿌려 농사짓듯이 불어나게 하리라.
(New International Version (1984)) Jeremiah 31:27
27"The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals.
(현대어성경) 예레미야 31:27
27[이스라엘과 유다의 재건] 여호와께서 말씀하셨다. '그때가 오면 내가 이스라엘과 유다에서 다시 사람과 짐승들이 살도록 하겠다.

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3

Notice: Undefined variable: listofreadingchapters in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257

Notice: Undefined variable: today in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257
Return to top