Ψαλμοί 51:9 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Ψαλμοί 51:9
Septuagint (Koine Greek - OT only)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Ψαλμοί 51:9 ἰδοὺ ἄνθρωπος ὃς οὐκ ἔθετο τὸν θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ ἀλλ᾽ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ
Ψαλμοί 51:9 (Septuagint)
(New Living Translation) Psalms 51:9 Don’t keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt.
Psalms 51:9 (NLT)
(The Message) Psalms 51:9 Don't look too close for blemishes, give me a clean bill of health.
Psalms 51:9 (MSG)
(English Standard Version) Psalms 51:9 Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities.
Psalms 51:9 (ESV)
(New International Version) Psalms 51:9 Hide your face from my sins and blot out all my iniquity.
Psalms 51:9 (NIV)
(New King James Version) Psalms 51:9 Hide Your face from my sins, And blot out all my iniquities.
Psalms 51:9 (NKJV)
(New Revised Standard Version) Psalms 51:9 Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities.
Psalms 51:9 (NRSV)
(New American Standard Bible) Psalms 51:9 Hide Thy face from my sins, And blot out all my iniquities.
Psalms 51:9 (NASB)
(Amplified Bible) Psalms 51:9 Hide Your face from my sins and blot out all my guilt {and} iniquities.
Psalms 51:9 (AMP)
(쉬운 성경) 시편 51:9 내 죄에서 주의 얼굴을 돌리시고 내 모든 죄를 없애 주소서.
시편 51:9 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 시편 51:9 내 죄에서 주의 얼굴을 돌리시고 나의 모든 죄를 씻어 주소서.
시편 51:9 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 시편 51:9 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 도말하소서
시편 51:9 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 시편 51:9 나의 죄들로부터 주의 얼굴을 가리소서. 나의 모든 죄악들을 도말하소서.
시편 51:9 (한글 킹제임스)
(바른성경) 시편 51:9 주님의 얼굴을 내 죄에서 숨기시고 내 모든 악을 지워주소서.
시편 51:9 (바른성경)
(새번역) 시편 51:9 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고, 내 모든 죄악을 없애 주십시오.
시편 51:9 (새번역)
(우리말 성경) 시편 51:9 주의 얼굴을 내 죄에서 가리시고 내 모든 죄악을 지워 주소서.
시편 51:9 (우리말 성경)
(개역개정판) 시편 51:9 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워 주소서
시편 51:9 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 시편 51:9 당신의 눈을 나의 죄에서 돌리시고 내 모든 허물을 없애주소서.
시편 51:9 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ψαλμοί 51:9 תְּחַטְּאֵ֣נִי בְאֵזֹ֣וב וְאֶטְהָ֑ר תְּ֝כַבְּסֵ֗נִי וּמִשֶּׁ֥לֶג אַלְבִּֽין׃
Ψαλμοί 51:9 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) Salmos 51:9 Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades.
Salmos 51:9 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 诗篇 51:9 求你饶恕我的罪过,除去我一切的罪恶。
诗篇 51:9 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 诗篇 51:9 求你掩面不看我的罪,塗抹我一切的罪孽。
诗篇 51:9 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 诗篇 51:9 求你掩面不看我的罪,涂抹我一切的罪孽。
诗篇 51:9 (CUVS)
(Japanese Living Bible) 詩編 51:9 み顔をわたしの罪から隠し、わたしの不義をことごとくぬぐい去ってください。
詩編 51:9 (JLB)
(Hindi Bible) भजन संहिता 51:9 viuk eq[k esjs ikiksa dh vksj ls Qsj ys] vkSj esjs lkjs v/keZ ds dkeksa dks feVk MkyAA
भजन संहिता 51:9 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) مزامير  51:9 ‎استر وجهك عن خطاياي وامح كل آثامي‏
مزامير  51:9 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Psalmi 51:9 Ecce homo qui non posuit Deum adjutorem suum;
sed speravit in multitudine divitiarum suarum,
et prævaluit in vanitate sua.

Psalmi 51:9 (Vulgate)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Salmos 51:9 Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades.
Salmos 51:9 (JFA)
(Good News Translation) Psalms 51:9 Close your eyes to my sins and wipe out all my evil.
Psalms 51:9 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) Psalms 51:9 Turn Your face away from my sins and blot out all my guilt.
Psalms 51:9 (HCSB)
(International Standard Version) Psalms 51:9 Hide your countenance from my sins and erase the record of my iniquities.
Psalms 51:9 (ISV)
(King James Version) Psalms 51:9 Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.
Psalms 51:9 (KJV)
(Today's New International Version) Psalms 51:9 Hide your face from my sins and blot out all my iniquity.
Psalms 51:9 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 시편 51:9 주(主)의 얼굴을 내 죄(罪)에서 돌이키시고 내 모든 죄악(罪惡)을 도말(塗抹)하소서
시편 51:9 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 시편 51:9 主님의 얼굴을 내 罪에서 숨기시고 내 모든 惡을 지워주소서.
시편 51:9 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 시편 51:9 主의 얼굴을 내 罪에서 돌이키시고 내 모든 罪惡을 지워 주소서
시편 51:9 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 시편 51:9 저의 허물에서 당신 얼굴을 가리시고 저의 모든 죄를 지워 주소서.
시편 51:9 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 시편 51:9 주(主)의 얼굴을 내 죄(罪)에서 돌이키시고 내 모든 죄악(罪惡)을 도말(塗抹)하소서
시편 51:9 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 시편 51:9 주의 얼굴을 내 죄들에서 가리시고 내 모든 불법을 지워 주소서.
시편 51:9 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 시편 51:9 당신의 눈을 나의 죄에서 돌리시고 내 모든 허물을 없애 주소서.
시편 51:9 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 시편 51:9 설령 죄 지었어도 주께서 못본체 마소서. 하고 많은 이 허물 씻어 주소서.
시편 51:9 (현대어성경)
(New International Version (1984)) Psalms 51:9 Hide your face from my sins and blot out all my iniquity.
Psalms 51:9 (NIV84)Septuagint is a Koine Greek translation of a Hebraic textual tradition (Old Testament) that included certain texts which were later included in the canonical Hebrew Bible and other related texts which were not. In Prayer Tents Bible, Apocryphal (books other than the 66 books of the Biblical canon) are excluded.

Old Testament
 • 22. Άσμα Σολομώντος (8)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 25. Θρήνοι (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Ιωήλ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Αβδιού (1)
 • 1
 • 32. Ιωνάς (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 34. Ναούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Αββακούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Σοφονίας (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Αγγαίος (2)
 • 1
 • 2
 • 39. Μαλαχίας (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

New Testament
 • 48. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 49. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 50. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 54. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 55. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (1)
 • 1
 • 59. ΙΑΚΩΒΟΥ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 60. ΠΕΤΡΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 61. ΠΕΤΡΟΥ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 62. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 63. ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ (1)
 • 1
 • 64. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ (1)
 • 1
 • 65. ΙΟΥΔΑ (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top